Med virking fra 1. april 2023 gis det et generelt tillegg på 5,2 prosent, som legges på alle grunnhyresatsene, dog minimum kroner 1500,- per måned. 

Alle overenskomstens kronetillegg økes med samme prosentsats med mindre annet er angitt. 

Vi har også fått ryddet opp i en feil vedrørende 2. maskinisten sitt skittentillegg ved overgang fra NHO-avtalen til NOR avtalen i 2020. Dette blir rettet opp for alle som er ansatt som 2. maskinist i dag og for den perioden de har innehatt stillingen tilbake til 1. mai 2020. 

Vi fikk også inn som en protokoll tilførsel at §3.1 det skal avholdes drøftelser i forkant av forhandlinger og det skal føres protokoll fra dette.